Niciun sistem de protecţie nu este 100% sigur împotriva atacurilor cibernetice, a declarat Augustin Jianu, directorul general al CERT-RO. Toate companiile şi instituţiile de stat au nevoie de creşterea nivelului de securizare, iar primul pas este ca managerii companiilor să conştientizeze riscurile şi să le accepte, a subliniat domnia sa, adăugând că paşii următori sunt evaluarea riscurilor şi a daunelor probabile şi identificarea sistemelor de protecţie necesare.
CERT-RO este Centrul Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică. Instituţia reprezintă un punct naţional de contact cu structurile de tip similar, asigură elaborarea şi diseminarea politicilor publice de prevenire şi contracarare a incidentelor din cadrul infrastructurilor cibernetice, potrivit ariei de competenţă. De asemenea, CERT-RO analizează disfuncţionalităţile procedurale şi tehnice la nivelul infrastructurilor cibernetice.
La CERT-RO pot apela toate companiile care se confruntă cu atacuri cibernetice.
CERT-RO este condus de un director general şi de un director general adjunct, sprijiniţi de Comitetul de coordonare format din reprezentanţi ai Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe, Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, Serviciului de Protecţie şi Pază, Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat şi ai Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii.
Augustin Jianu apreciază ca pozitivă iniţiativa Ministerului Educaţiei de a introduce în şcoli cursuri privind securitatea cibernetică.

Detalii