Diagram of employee motivation
Evaluam securitatea companiei dumneavoastra din perspectiva procedurilor aplicate pe componenta de Resurse Umane.

Efectuam verificari si testari complexe de personal.

Furnizam servicii periodice de evaluare, privind consistenta masurilor/deciziilor adoptate, gradul lor de implementare, constientizare/cunoastere la nivelul angajatilor.

Evaluam organizatia dumneavoastra, din perspectiva atributiilor si a responsabilitatilor diverselor substructuri/angajati si a rolurilor acestora in asigurarea securitatii pe diversele sale paliere.

Elaboram, pe componenta de Resurse Umane, standarde, reguli si proceduri specifice, pentru departamente (structuri) si domenii de activitate.

SECURITATE FIZICA

Elaboram analize de risc la securitate fizica, conform Legii nr. 333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.

SECURITATE IT

Evaluam securitatea informatiilor stocate pe suport non-electronic, pe suport electronic si/sau digital. Evaluam securitatea mijloacelor hardware si software.

SECURITATE HR

Evaluam securitatea companiei dumneavoastra din perspectiva procedurilor aplicate pe componenta de Resurse Umane.

COUNTER COMPETITIVE INTELLIGENCE

Monitorizarea pozitiei companiei dumneavoastra in piata, cunoasterea competitorilor, in vederea elaborarii strategiilor optime de dezvoltare.

ANALIZE DE RISC

Definim si structuram rolurile organizationale in compania dumneavoastra. Proiectam exercitii si simulari de risc/hazard medical, ecologic, terorist.