businessman in black suit pointing on sign security golden stars

businessman in black suit pointing on sign security golden stars

Elaboram analize de risc la securitate fizica, conform Legii nr. 333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, a HG nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003, precum si a Instructiunii nr. 9 din 1 martie 2013, privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizica.

Asiguram consultanta in identificarea celor mai bune solutii pe componenta de servicii de Paza Umana, Sisteme Tehnice de Supraveghere Video si Control Acces.

In urma analizelor efectuate, elaboram Proceduri Complete de Securitate pe componenta de Securitate Fizica.

SECURITATE FIZICA

Elaboram analize de risc la securitate fizica, conform Legii nr. 333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.

SECURITATE IT

Evaluam securitatea informatiilor stocate pe suport non-electronic, pe suport electronic si/sau digital. Evaluam securitatea mijloacelor hardware si software.

SECURITATE HR

Evaluam securitatea companiei dumneavoastra din perspectiva procedurilor aplicate pe componenta de Resurse Umane.

COUNTER COMPETITIVE INTELLIGENCE

Monitorizarea pozitiei companiei dumneavoastra in piata, cunoasterea competitorilor, in vederea elaborarii strategiilor optime de dezvoltare.

ANALIZE DE RISC

Definim si structuram rolurile organizationale in compania dumneavoastra. Proiectam exercitii si simulari de risc/hazard medical, ecologic, terorist.